ร้านดอกไม้ลลิตา แพคเกจพิเศษ ติดต่อลลิตาร้านดอกไม้ ถาม-ตอบ
ค่าบริการสำหรับ ช่างภาพ และ วิดีโอ
 
สนใจติดต่อ
โทรศัพท์  :084 531 1754 ,081 825 2233
FAX       :02 934 3154
E-mail    :lalita_florist@hotmail.com                                       ใบเสนอราคาถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลและวีดีโอ                 บริการถ่ายภาพและวีดีโอ สำหรับงานแต่งงาน รับปริญญา งานพิธีทั่วไป โดยช่างภาพที่มีประสบการณ์             มีรายละเอียดดังนี้

1.บริการถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล ด้วยกล้องดิจิตอลความละเอียด 10 ล้านพิกเซลขึ้นไป  และถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุด(RAW File) พร้อมทั้งปรับแต่งทุกภาพที่ถ่าย และจัดส่งให้เป็นไฟล์ ในรูปแบบแผ่น DVD พร้อมปก  
มีไฟแฟลชสตูดิโอและไฟสปอร์ตไลท์ให้อีก 2 ชุด เพื่อให้งานที่ถ่ายออกมามีสีสันที่สดใสและคุณภาพที่ดีขึ้น  โดยมีรายละเอียดราคาดังนี้

   1.1 ถ่ายภาพ 1 คิว ในเวลา 07.00-12.00 หรือเวลา 17.00-22.00 ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ    
ช่างภาพ 1 คน                                                  ราคาคิวละ     5,000 บาท
ช่างภาพ 2 คน                                                  ราคาคิวละ     9,500 บาท


2.บริการถ่ายวีดีโอดิจิตอล ด้วยกล้องวีดีโอดิจิตอล 3 CCD ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บแสงต่ำได้ดี และมีสีสันความคมชัดกว่ากล้องวีดีโอรุ่นธรรมดา พร้อมทั้งตัดต่อและทำไตเติ้ล จัดส่งให้เป็นแผ่น DVD พร้อมปก
และมีไฟสปอร์ตไลท์หน้างาน สำหรับงานที่จัดในที่ร่ม โดยมีรายละเอียดราคาดังนี้

   2.1 ถ่ายวีดีโอ 1 คิว ในเวลา 07.00-12.00 หรือเวลา 17.00-22.00 ถ่ายจนจบงาน
วีดีโอ 1 กล้อง                                                ราคาคิวละ       5,000 บาท
วีดีโอ 2 กล้อง                                                ราคาคิวละ       9,500 บาท
วีดีโอ 1 และ 2 กล้อง ถ้าต้องการฉายขึ้นจอเพิ่ม        ราคาคิวละ       1,500 บาท
วีดีโอ 2 กล้อง+OB Swictching                        ราคาคิวละ     13,500 บาท
วีดีโอ 3 กล้อง+OB Swictching                        ราคาคิวละ     15,500 บาท

รายละเอียดในด้านการบริการ

1. ช่างภาพจะไปถึงสถานที่ก่อนเวลานัดหมายโดยไม่ต่ำกว่า 30 นาที
2. การแต่งกายของช่างภาพจะแต่งกายเรียบร้อยตามสถานการณ์และสถานที่ให้เหมาะสม
3. ในสถานที่มืด ช่างภาพจะจัดไฟแฟลชสตูดิโอและไฟสปอร์ตไลท์ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. ช่างภาพจะอยู่ถ่ายงานจนครบเวลาที่กำหนด จะหยุดหรือกลับก่อนเวลาต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากเจ้าภาพเท่านั้น
5. งานที่ถ่ายเสร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับงานไม่เกิน 15 วัน นับจากวันถ่ายภาพ หรือถ้าเป็นเหตุสุดวิสัย ทีมงานจะแจ้งให้ทราบ      ก่อนถึงเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่จัดส่งให้ล่าช้า 
6. งานถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล จะสำรองไฟล์ต้นฉบับให้ลูกค้าเป็นเวลา 2 เดือน นับจากวันถ่ายภาพ
7. งานถ่ายวีดีโอดิจิตอล จะสำรองไฟล์ให้ลูกค้าเป็นเวลา 2 เดือน นับจากวันถ่ายภาพ
8. เวลา 1 คิว คือ 5 ชั่วโมงต่อเนื่อง ตั้งแต่  07.00-23.00น. เวลาที่นอกเหนือจากนั้น
คิดเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท
9. ราคาที่ระบุในเบื้องต้น เป็นราคาเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร
โดยจะวัดจากชั้นในสุดของกรุงเทพฯ ระยะทางที่เกิน 30 กิโลเมตร   คิดค่าเดินทางเพิ่มเติม                
โดยมีขั้นต่ำ 500 บาท ต่อ 1 รายการคิดตามระยะทางไกล ้- ไกล
10. งานต่างจังหวัดคิดราคาเพิ่มเป็นรายวันๆละ1,000 บาท ต่อ 1 รายการ นับจากวันเดินทางไปและกลับ
และลูกค้าจะต้องจ่ายค่าที่พักและค่าเดินทาง โดยตกลงเป็นกรณีไป
11. งานที่จัดส่งให้ลูกค้าเกิดการชำรุดเสียหายในกรณีที่เกิดจากทีมงาน ยินดีแก้ไขและทำให้ใหม่
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม มีราคาดังนี้

ทำต้นฉบับ ภาพนิ่งดิจิตอล 1 ชุด พร้อมจัดส่ง                          ราคา 1,500 บาท
ทำต้นฉบับ วีดีโอดิจิตอล 1 ชุด พร้อมจัดส่ง                            ราคา 1,500 บาท

 

 
...........................................................................................................................................................................................................................................