ร้านดอกไม้ลลิตา แพคเกจพิเศษ ติดต่อลลิตาร้านดอกไม้ ถาม-ตอบ

วิธีการเขียนใบสั่งซื้อดอกไม้

1. ใช้คำสั่งให้ Print ใบสั่งซื้อ

2. กรอกแบบฟอร์มให้ละเอียดครบถ้วนด้วยลายมือ (ที่อ่านง่าย) เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

3. ส่งใบสั่งซื้อทาง Fax 02   934   3154


ใบสั่งซื้อดอกไม้
ร้านลลิตาฟลอรีสท์

www.lalitaflorist.com

     081  825  2233

Fax  02   934   3154   

วันที่.....................กุมภาพันธ์   2552

นามผู้สั่งซื้อ...................................................................................................
เบอร์โทร..........................................................Fax……………………………


ต้องการสั่ง   
                 ช่อดอกไม้           รหัส..........................................สี.................................ราคา..................
                 แจกัน                  รหัส..........................................สี.................................ราคา..................
                 กระเช้าดอกไม้     รหัส..........................................สี.................................ราคา..................

รายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะดอกไม้ที่สั่ง
..........................................................................................................................................................

วันที่ส่ง...................................................................เวลาที่ต้องการถึงมือผู้รับ......................................
เนื่องในโอกาส....................................................................................................................................
ข้อความที่ต้องการเขียนลงในการ์ด.....................................................................................................
............................................................................................................................................................

ชื่อผู้รับ.............................................................ลายเซ็นต์ผู้รับ…………………………......................
เบอร์โทรผู้รับ.....................................................................................................................................
ที่อยู่ผู้รับ.............................................................................................................................................

วิธีการชำระเงินสด...........................................................บาท  หรือโอนเงินเข้าธนาคารดังนี้
***เมื่อโอนแล้วกรุณาส่ง เอกสารการโอนเงินมาที่  Fax 02   934   3154  
เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองและพนักงานสามารถส่งดอกไม้ถึงมือผู้รับได้สะดวก ขอบพระคุณมากค่ะ***


สำหรับเจ้าหน้าที่  
  
ชื่อผู้ส่งของ.....................................................โทร...................................................


...........................................................................................................................................................................................................................................